Over ons

Het ontstaan van onze vereniging

Voor de oprichting van de vereniging gaan we terug naar het jaar 1997. De komst van Kees Hoorweg naar Oud-Beijerland speelde hierbij een belangrijke rol. In Oud-Beijerland was de bowlssport nog niet zo bekend. Als bezielde en actieve bowlsspeler wist Kees Hoorweg kennissen en vrienden enthousiast te maken voor de sport, waarmee de eerste aanzet tot oprichting van een bowlsvereniging in werking werd gezet.
Mede dankzij de inzet van Lia Zijlstra en Teun Scheurwater werden op 4 januari 2000 de statuten bekrachtigd. De Bowlsvereniging Oud-Beijerland is officieel een feit. Op 20 februari 2001 werd Bowlsvereniging Oud-Beijerland lid van de overkoepelende bowlsorganisatie NIOBB.

Het speelhome van de vereniging is reeds vanaf de oprichting gehuisvest in Sportcentrum De Boogerd te Oud-Beijerland. Het bestuur van het centrum verzorgde zelfs een verrijdbare stelling voor 2 matten.

De vereniging groeide van 11 leden naar 34 leden in 2005. Het eerste lustrum werd gevierd met een dagje uit.

De Bowlsvereniging floreerde en er werden veelvuldig toernooien georganiseerd en bezocht. Hoewel we niet altijd in de prijzen vielen, het spelen is altijd zeer aangenaam en schept een band.

In 2010 was het 2e lustrum van de vereniging een feit en werd wederom uitbundig gevierd.

In 2012 ontstond er de noodzaak nieuwe matten aan te schaffen. Hiervoor werd op 18 december 2012 een bijzondere algemene ledenvergadering uitgeroepen, waarbij besloten werd een aanvraag te doen m.b.t. Investeringssubsidie bij zowel de Gemeente Oud-Beijerland als de RABO-bank. Daarnaast gaf de Bowlsvereniging certificaten uit die voor € 50,– per stuk konden worden gekocht. Samen met de toezegging voor een aanzienlijk bedrag aan donaties konden uiteindelijk de nieuwe matten worden aangeschaft.

In 2015 vieren we inmiddels alweer het 3e lustrum van de vereniging.

En dan zijn we zomaar 20 jaren verder en aangekomen bij het 4e lustrum. Dat wordt wederom gevierd met een heerlijk buffet-diner in De Oude Tol.
De voorzitter benadrukt tijdens haar lustrum speech nog eens het belang van het aantrekken van nieuwe leden.

De vereniging is helaas de laatste jaren mede door de vergrijzing en het overlijden van een aantal leden behoorlijk geslonken.

Door het beleid van de gemeente de ouderen te stimuleren in beweging te komen en te blijven is er met medewerking van de Stichting Hoeksche Waard Actief een nieuwe flyer uitgebracht, die digitaal aangeboden is bij diverse bedrijven en stichtingen.

Tenslotte spreken wij de hoop uit, mede door deze acties, spoedig nieuwe leden te mogen verwelkomen om het voortbestaan van deze prachtige vereniging te waarborgen.